PŁYWAMY OD 2006

Nasz klub istnieje od 2006 roku. Głównym celem Stowarzyszenia Sopockiego Klub Morsów według statusu jest upowszechnianie, popieranie i rozwijanie różnych form kultury zdrowotnej, sportu i rekreacji ruchowej w środowisku sopockim. Do celów należy także organizowanie aktywnego spędzania czasu wolnego i różnorodnych form współzawodnictwa sportowego z zakresu masowej kultury zdrowotnej.

 

CZŁONKOSTWO W KLUBIE

Członkiem Klubu może zostać każdy kto wypełni deklarację członkowską, będzie realizował wspólne cele klubu, uczestniczył w życiu klubu oraz działał na jego dobro. Opłata członkowska to jedynie 10 zł miesięcznie (120 zł rocznie).

Lat działalności

Klubowiczów

Skład zarządu

Aleksander Tokmina

Aleksander Tokmina

Prezes

Jacek Starościak

Jacek Starościak

Członek zarządu

Sylwia Matusiewicz

Sylwia Matusiewicz

Wiceprezes

Wiesław Lorbiecki

Wiesław Lorbiecki

Członek zarządu

Ewa Radziwanowska

Ewa Radziwanowska

Członkini zarządu

Statut Stowarzyszenia