Warning: A non-numeric value encountered in /home/morsy/domains/sopockiemorsy.pl/public_html/wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5752

Zlot 2023

Zapisy elektroniczne TYLKO dla osób, które nie zapisały się nasz ZLOT w 2020 r. (zapisani w 2020 r. NIE MUSZĄ się zapisywać drugi raz):
https://elektronicznezapisy.pl/event/7868/strona.html

REGULAMIN IV/V TRÓJMIEJSKIEGO ZLOTU MORSÓW
TOPIENIE MARZANNY W SOPOCIE
I. Termin i miejsce imprezy
1. Zlot odbędzie się w niedzielę 26.03.2023 r. w Sopocie na plaży przy wejściu nr 45
oraz na kempingu Park45 (tuż przy plaży). Rozpoczęcie Zlotu nastąpi o godz. 11.30.
2. Przed oficjalnym rozpoczęciem Zlotu odbędzie się przemarsz jego uczestników
ulicami Sopotu. Pochód wyruszy o godz. 10.00 z placu przed kościołem św. Jerzego,
przejdzie ul. Bohaterów Monte Cassino (deptakiem), a następnie plażą do wejścia nr
45 (łącznie ok. 2,5 km).
II. Uczestnicy Zlotu
1. Uczestnikiem Zlotu może być każda osoba pełnoletnia, która wykona
następujące czynności:
• w terminie do 20.03.2023 r. lub do wyczerpania limitu miejsc dokona
rejestracji online przez stronę www.elektronicznezapisy.pl i przez dostępną
tam bramkę płatności wniesie opłatę w wysokości 20 zł (nie musi się
rejestrować ani płacić, jeśli zrobiła to w 2020 r. i nie otrzymała zwrotu
opłaty za IV Trójmiejski Zlot Morsów, który nie odbył się z powodu
pandemii),
• własnoręcznym podpisem zaakceptuje niniejszy regulamin,
• podpisze oświadczenie, że uczestniczy w Zlocie na własną
odpowiedzialność i że jej stan zdrowia pozwala na kąpiel morską w
ekstremalnych warunkach oraz na inne aktywności przygotowane przez
organizatorów Zlotu.
2. Dokonanie rejestracji online, o której mowa w p. II.1, jest równoznaczne z
wypełnieniem formularza zgłoszeniowego na Zlot.
3. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w Zlocie jedynie pod opieką rodziców
lub opiekunów prawnych i za ich pisemną zgodą.
III. Organizator imprezy
1. Organizatorem Zlotu jest Stowarzyszenie Kultury Zdrowotnej, Sportu i Rekreacji
„Sopocki Klub Morsów”.
2. Organizator odpowiada za właściwy przebieg Zlotu.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieszczęśliwe wypadki
podczas Zlotu.
4. Osobami nadzorującymi przebieg Zlotu są członkowie zarządu Sopockiego Klubu
Morsów: Andrzej Glaza, Wiesław Lorbiecki, Tomasz Małkowski, Ewa
Radziwanowska i Bartłomiej Stachnik (prezes Klubu). Adres kontaktowy:
zimneplywaki@gmail.com. Telefon kontaktowy: Sylwia Pengiel, 514 015 813.
5. Informacje dotyczące Zlotu organizator będzie umieszczał na stronie internetowej
Klubu: www.sopockiemorsy.pl oraz na Facebooku: @SopockiKlubMorsow.
IV. Zasady uczestnictwa i bezpieczeństwa
1. Każdy uczestnik Zlotu:
• bierze w nim udział dobrowolnie,
• musi przestrzegać niniejszego regulaminu,
• zgadza się wypełniać polecenia organizatora dotyczące przebiegu Zlotu i
bezpieczeństwa jego uczestników,
• wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku przez organizatora do
celów promocji Zlotu i miasta Sopot.
2. Każdy uczestnik Zlotu otrzyma identyfikator, który upoważnia do przebywania na
terenie Zlotu oraz korzystania ze wszystkich świadczeń i atrakcji przygotowanych
dla jego uczestników. Odbiór identyfikatorów odbędzie się w dniu imprezy w
godzinach 10.00–11.30 na terenie Zlotu.
3. Organizator prosi o zachowanie czystości i porządku w trakcie Zlotu.
4. Zabrania się używania własnych systemów nagłaśniających, głośnego odtwarzania
muzyki i prowadzenia własnej konferansjerki.
5. Osoby, których zachowanie będzie zagrażało bezpieczeństwu innych uczestników
Zlotu, naruszało postanowienia niniejszego regulaminu lub dobre obyczaje zostaną
wyproszone ze Zlotu.
6. Osoby w stanie nietrzeźwym bądź zdradzające objawy działania środków
psychoaktywnych będą musiały opuścić teren Zlotu.
V. Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania całości lub części Zlotu, a także
zmian w jego programie z przyczyn od siebie niezależnych – takich jak klęski
żywiołowe, sztorm, sytuacja pandemiczna, zagrożenie zamachem itp. – bez
ponoszenia odpowiedzialności.
2. W razie odwołania Zlotu wniesiona przez jego uczestników opłata zostanie im
zwrócona z potrąceniem kosztów manipulacyjnych.
3. Organizator nie zwróci opłaty za Zlot uczestnikom, którzy nie wezmą w nim
udziału.

Program zlotu:
6.20  – Kąpiel o wschodzie słońca z grupą Morze Aniołów przy wejściu 28
9.00 – Uruchomienie punktu rejestracji uczestników. Plaża przy wejściu 45
9.45 – Zbiórka uczestników parady Morsów na placu przed kościołem św. Jerzego.
10.00 – Powitanie uczestników parady i wymarsz parady sprzed kościoła św. Jerzego ulicą Bohaterów Monte Cassino w kierunku morza. Dalej parada pójdzie plażą do terenu zlotu przy wejściu 45.
Ok. 11.00 – Przybycie parady na teren zlotu. Rejestracja uczestników zlotu w punkcie rejestracji. Przewidziany czas: do 11.30. Koncert szant w wykonaniu duetu Sea Lords.
11.30 – Uroczyste otwarcie zlotu. Ogłoszenie konkursu na najpiękniejszą Marzannę.
11.30­–12.45 – Aquathlon, konkursy, gry i zabawy.
12.45–13.00 – Wspólna rozgrzewka.
13.00–13.30 – Wspólna kąpiel w morzu połączona z „honorowym utopieniem” zwycięskiej Marzanny oraz prywatnym topieniem przywiezionych Marzann.
13.30–14.15 – Poczęstunek
14.15 – Oficjalne zakończenie zlotu

Informacje zlotowe dla uczestników do pobrania>>>